You are currently viewing Malowanie natryskowe

Malowanie natryskowe

Malowanie natryskowe dachów i elewacji

Natrysk bezpowietrzny – airless jest jedną z najczęstszych technik używanych w naszej firmie. Pozwala na malowanie wielkich powierzchni dachu, elewacji, hal, wnętrz. Nakładanie powłok może odbyć się przy wymalowaniu mniejszej ilości warstw niż przy malowaniu pędzlem lub wałkiem. Ten rodzaj pozwala na osiągnięcie nawet do 500 µm w jednej warstwie. Dla porównania najczęściej na dachy i elewacje nadkłada się ok 100-160 µm w dwóch warstwach mierzonych po wyschnięciu.Jest to wielki atut gdy chcemy malować farbami elementy przeciwpożarowe, antykorozje czy grube powłoki w systemie mniejszej ilości warstw.

Jak dobrać dyszę do malowania bezpowietrznego.

Pistolet jako taki nie posiada regulacji kąta strumienia – za to odpowiedzialna jest dysza. To właśnie jej nieodpowiedni dobór odpowiada za błędy. A błędów może być mnóstwo i tak od powstania zacieków po niedomalowania. Owszem te niedomalowania nie będą widoczne ale w tych miejscach będzie za cienka powłoka. Dysza posiada otwór roboczy, którego wymiary powinny zależeć od rodzaju malowanego obiektu oraz stosowanej farby. Wymiar otworu roboczego dyszy dobieramy w zależności od wymaganej grubości nakładanej warstwy oraz od rodzaju farby. Przykładowo, połyskowe emalie nawierzchniowe nakładane są dyszami o rozmiarach 0,011–0,015 cala, a grunty epoksydowe lub materiały grubo warstwowe wymagają dyszy o rozmiarach 0,015–0,026 cala.

Do malowania przedmiotów o małym przekroju poprzecznym używamy dysz o małym kącie strumienia 20–30°, dla uniknięcia nadmiernych „przetrysków”. Do wymalowań uniwersalnych zaleca się stosowanie dysz o kącie 40°.

Należy pamiętać, że dysze zużywają się i często brak wymiany może skutkować złą struuturą powłoki.

Malowanie natryskowe różnych powierzchni dachu.

Malowanie natryskowe  jest wymagające. Tym bardziej praca na dachu i trudne warunki pogodowe nie sprzyjają. Podstawowa zasada malowania to wykonanie prostych, równomiernych  i równoległych pasów, pamiętając o pokrywaniu ok. 50% szerokości uprzednio wykonanego „przejścia”.

Malarz powinien utrzymywać stały dystans dyszy do malowanego elementu. Dostosować prędkość do grubości powstałej warstwy poprzez cykliczne sprawdzanie jaka grubość powstała przy danej dyszy i prędkości malowania. Poprawne posługiwanie się pistoletem jest podstawą w malowaniu natryskowym.

Dach lub elewacja to najczęściej długie elementy, które malarz jeśli nie może pomalować w ciągłości dzieli na części. Duże elementy dachu lub elewacji możemy malować dyszami o większym kącie np. 40-50°. Natomiast wąskie odpowiednio mniejszymi – np. blacha trapezowa, ażurowe elementy, przęsła, słupy.

Podstawowe zalety w malowaniu bezpowietrznym. 

  • szybkość w malowaniu
  • dokładna, równa struktrura
  • możliwość położenia odpowiedniej grubości przy mniejszej ilości warstw
  • możliwość malowania niemal wszystkimi rodzajami farb
  • malowanie każdego rodzaju obiektu, materiału
  • możliwość malowania na gorąco
  • możlwość malowania w różnych warunkach atmosferycznych.

malowanie-dachówki-natryskiem
malowanie natryskowe dachuu