You are currently viewing Przygotowanie podłoża do malowania blachodachówki

Przygotowanie podłoża do malowania blachodachówki

Malowanie blachodachówki należy zaplanować w kilu etapach. Przygotowanie do tej czynności too proces kilkuetapowy zmierzający do poprawienia przyczepności nowej powłoki malarskiej. Błędy popełnione na etapie przygotowania podłoża pod malowanie to ponad połowa wszystkich błędów mogących wystąpić w procesie renowacji dachu. 

Sposób przygotowania dachu do malowania ocenia się na podstawie stanu faktycznego, wzrokowo oraz na podstawie warunków w jakich funkcjonuje podłoże. Nie bez znaczenia ma również charakterystyka używanej do renowacji farby. Stosuje się wtedy zalecenia producenta, które są określone w kartach charakterystyki. Określenie skorodowania określa się na podstawie obszaru z najbardziej zaawansowanymi zmianami. Norma PN-EN ISO 4628-3 określa stopnie skorodowania od Ri0 do Ri5. Wartość 0 oznacza zerowe skorodowanie natomiast wartość 5 to skorodowanie 50% powierzchni.  Najczęściej występujące zanieczyszczenia to sole oraz zanieczyszczenia atmosferyczne.  Usuwamy je za pomocą myjki ciśnieniowej z ewentualną obróbką strumieniowo – ścierną. Zanieczyszczenia stałe natomiast powinno się usunąć za pomocą metody np. szczotkowania. Smary i inne zabrudzenia usuwa się za pomocą rozpuszczalników bądź emulsji nałożonej pianownicą, a następnie mocno spłukujemy dach.   Woda jako środek do zmywania zapewnia odpowiednie przygotowanie podłoża do malowania. Zmywa kurz, sole, stare grube powłoki malarskie. Zmywamy ciepłą lub zimną wodą pod wysokim ciśnieniem. Stosujemy mycie od WA 2 (dokładne) do WA 3 (bardzo dokładne) wg normy PN EN-ISO 8501-4 Dachy najczęściej wymagają obróbki strumieniowo-ściernej Sa 2 wg normy PN-ISO 8501-1. Jest to gruntowna obróbka strumieniowo-ścierna. Na oglądanej bez powiększenia powierzchni nie może być oleju, smaru, pyłu, większych śladów zendry, rdzy, powłoki malarskiej, czy obcych zanieczyszczeń. Wszelkie szczątkowe zanieczyszczenia silnie przylegają. Czyszczenie dachówki odbywa się za pomocą myjki ciepłowodnej lub zimnowodnej oraz odpowiedniego środka chemicznego. Chemia nie może powodować korozji biologicznej roślin występujących na ogrodzie. Ciśnienie jakie należy użyć zależy od stopnia wytrzymałości starej powłoki na jej zdzieranie i najczęściej jest to od 200-500 bar. Przy tym ciśnieniu luźne powłoki odpadają.  Prace wykonujemy zapewniając odpowiednie środki ochrony indywidualnej  takiej jak: uprzęże kaski, maski, okulary, liny.